Zamek Czocha, Sucha, Sucha 59-820 Leśna


Najsmaczniejszy festiwal Dolnego Śląska. Cztery dni smakowania potraw z różnych czasów. Degustacje, uczty, zabawy, wspólne gotowanie i warsztaty. Od średniowiecznych przepiórek w piwie, przez francuskie torty z czasów Marii Antoniny, aż po najlepszą whisky na świecie. Jedzenie, picie, biesiady.

Zapraszamy do uczestnictwa w „Twierdzy Smaków – III Dolnośląskim Festiwalu Kuchni Historycznej i Produktów Tradycyjnych w Zamku Czocha”, który odbędzie się w dniach 14-16.08.2020 r., i jest jedną z największych i najpopularniejszych imprez historycznych w regionie. Dwie poprzednie edycje Festiwalu okazały się spektakularnym sukcesem. Liczba gości odwiedzających ostatnią edycję Festiwalu przekroczyła 20 tysięcy turystów. Dzięki temu Dolnośląski Festiwal Kuchni Historycznej urósł do rangi największej imprezy tego typu w województwie dolnośląskim i jednej z najważniejszych w Polsce.

III Dolnośląski Festiwal Kuchni Historycznej i Produktów Tradycyjnych składać się będzie z pokazów i warsztatów poświęconych tradycjom kulinarnym na ziemiach polskich, prezentacji historycznych przysmaków produkowanych na Dolnym Śląsku, oraz pokazów i warsztatów tradycji kulinarnych innych krajów Europy. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni będą także przedstawiciele z różnych stron świata, którzy zaprezentują historyczne tradycje kulinarne swoich narodów.

Zachęcamy do współpracy w zakresie wynajmu powierzchni na terenach wystawienniczych wokół Zamku Czocha, tj. na terenie dziedzińców zamkowych, fosy oraz terenu folwarku zamkowego pod działalność handlową ( potrawy i wyroby dawnej kuchni, potrawy i wyroby kuchni regionalnej, rękodzieło). Gwarantujemy dotarcie do tysięcy turystów, miłośników  historii i kuchni historycznej, oraz koneserów dobrego jedzenia i zabawy z całego kraju.

INFORMACJA DLA WYSTAWCÓW

Strefa 1. DZIEDZINIEC GŁÓWNY – usytuowany na trakcie turystycznym – Wymiary jednego stoiska – około 10 m2. Zwiększenie powierzchni wystawienniczej lub handlowej można uzyskać poprzez zamówienie większej liczby  stoisk,  po  wcześniej- szym uzyskaniu akceptacji koordynatora  strefy.  Na  dziedzińcu  głównym  ustawione będą wyłącznie stoiska wystawców oferujących potrawy kuchni historycznej, których stoiska odtwarzać będą tradycję historyczną danej epoki.

Strefa 2. FOSA ZAMKOWA – Liczba miejsc wystawienniczych jest ograniczona. Osoby chcące ulokować stoisko w fosie zamkowej są zobligowane do załączenia jego prezentacji zdjęciowej (wraz z asortymentem). Wymogiem Organizatora jest, aby na terenie fosy znalazły się wyłącznie stoiska oferujące  potrawy  kuchni  historycznej  oraz aby wystrój stoisk oraz ubiór obsługującego je personelu nawiązywał do tradycji historycznej danej epoki, której potrawy  są  na  stoisku  serwowane.  Organizator  zastrzega sobie prawo do wytypowania (wskazania) lokalizacji stoiska lub do całkowitej od- mowy przyjęcia zgłoszenia, które nie spełnia określonych wyżej wymogów. Rozmiar jednego stoiska handlowego to ok. 20 m2. Zwiększenie  powierzchni  wystawienniczej lub handlowej można uzyskać poprzez zamówienie większej liczby stoisk, chyba że Organizator ustali inaczej.

Strefa 3. DZIEDZINIEC DOLNY – usytuowany na trakcie turystycznym – Wymiary jednego stoiska – około 10 m2. Zwiększenie powierzchni wystawienniczej lub handlowej można uzyskać poprzez zamówienie większej liczby  stoisk,  po  wcześniejszym uzyskaniu akceptacji koordynatora  strefy.  Na  dziedzińcu  głównym  ustawiane będą wyłącznie stoiska wystawców oferujących potrawy kuchni historycznej, których stoiska odtwarzać będą tradycję historyczną danej epoki.

Strefa 4. PRZEDZAMCZEusytuowany na trakcie turystycznym  –  Wymiary  jednego  stoiska  –  około  10  m2.  Zwiększenie  powierzchni  wystawienniczej  lub  handlowej można uzyskać poprzez zamówienie większej  liczby  stoisk,  po  wcześniejszym  uzyskaniu  akceptacji  koordynatora  strefy.  Na   przedzamczu   ustawiane   będą   pozostałe stoiska handlowe (niekoniecznie związane z ofertą gastronomiczną).

 

Rezerwacja stoisk:

Wystawca wypełnia i przesyła kartę zgłoszeniową(Festiwal-Kuchni-Historycznej-2020-Karta-zgloszenia), do której należy dołączyć prezentację stoiska (opis bądź fotografie stoiska oraz sprzedawanych towarów) na e-mail: m.smolinski@rewita.pl

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW: III Dolnoslaski Festiwal Kuchni Historycznej – informacje dla wystawców

Masz pytania napisz do nas: m.smolinski@rewita.pl